Cenník

Ceny za rozpočet sú následovné:

Cena rozpočtu prác HSV spolu sa vypočíta ako 0,150 percent, cenníkovej ceny.

Cena rozpočtu prác PSV spolu a Rôzne sa vypočíta ako 0,150 percent cenníkovej ceny.

Príklad : Cenníková cena RD je 100 000,-€, z toho HSV je 50 000,-€ a PSV je 50 000,-€, potom cena rozpočtu sa rovná 50 000/100x0,150 + 50 000/100*0,150 t.j. 75,0+75,0  celkom za rozpočet 150,0 €.

V prípade dodania Výkazu výmer Vám bude cena znížená o 50 percent. 

V prípade prác v HZS účtujeme 20 €/hod.