Úvod

Firma RIEGER pôsobí na trhu v oblasti stavebníctva komplexným riešením prípravy stavieb, odborným poradenstvom, optimalizáciou stavebných procesov a realizáciou stavieb.

 

Presná a komplexná cenová informovanosť klienta predchádza následnému zhotoveniu stavebného diela v zodpovedajúcej kvalite, ekonomickom charaktere a akceptovateľnom časovom horizonte zohľadňujúc etické princípy a ohľaduplnosť k životnému prostrediu.